SuperTest

(testiranje, analiza & interpretacija rezultatov za športne ekipe ali individualne športnike)

Cilj | Treniranje brez testiranje je zgolj ugibanje, v današnjem času pa to ne prinaša rezultatov na najvišjem možnem nivoju. S SuperTrening testiranjem želimo ekipam ali posameznikom omogočiti jasen vpogled v sposobnosti njihovih športnikov, kje se trenutno nahajajo v primerjavi z ostalimi, kje imajo največ prostora za napredek in katere sposobnosti so tiste, ki bi jih skozi trening morali prioritizirati.

Namen | Namenjen tako športnim ekipam kot tudi posameznikom, ki si želijo točno in natančno vedeti kje se nahajajo in katere so tiste sposobnosti, ki jih morajo najbolj izboljšati za maksimalen napredek na igrišču.

Potek meritev:

  • Analiza športa in določitev testov, ki so najpomembnejši za napredek na igrišču,
  • Izvedba testiranja, analiza in interpretacija rezultatov,
  • Določitev smernic za nadaljnje delo in razvoj posameznega športnika.

Metode Dela & Oprema:

Uporaba mnogih najsodobnejših metod in opreme namenjene spremljanju in testiranju športne zmogljivosti uporabljene v športni znanosti danes. Za testiranja in analizo med drugim uporabljamo:


Promo cena!
SuperTest Paket

EUR50

Testiranje obsega:
  • 1. Odrivna moč & eksplozivnost (SJ, CMJ, CMJ-free, SL-CMJ, 10/5 RSI)
  • 2. Hitrost (T30-40m sprint, T10m sprint, Flying 10m sprint)
  • 3. Sprememba smeri (5-0-5; Modified 5-0-5)
  • 4. Vzdržljivost (30-15 IFT ali MAS test – odvisno od športa)
  • 5. Hitrost razvoja maksimalne sile (RFD in MVC – MTP & Počep)

SuperTestiranje – za posameznike in skupine, ki želijo znanstveno potrjene metode preneseno z najnovejšimi pripomočki in orodji preneseno v prakso za najhitrejši napredek vaših športnikov!

Testiranje na vrhunskem nivoju z najsodobnejšimi napravami, izpolni obrazec spodaj: